český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
ODSTRAŇOVAČ etiket, iBiotec Neutralene® LABEL STRIPPER Sprej 650 ml
Last update: 2023/03/07 10:43

 

ODSTRAŇOVAČ ETIKET A NÁLEPEK

ODSTRAŇUJE STOPY FIXŮ, ZNAČKOVAČŮ

Zaručeně bez ketonů a aromatických látek

Na bázi výtažku pomerančové kůry

 

Odlepuje etikety, štítky, nálepky, na bázi obnovitelného rozpouštědla Citrus Asensis přírodního původu, odstraňuje stopy po značkovačích, adhezivech, kontaktních lepidlech, odlepuje etikety, sprej na odlepování etiket, odstraňovač etiket v tlakové nádobě, sprej na odstraňování etiket, odlepení samolepky. Tlaková nádoba odstraňovač etiket. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

Rychle odlepuje

lepicí a samolepicí etikety

impregnací, infiltrací a rozpuštěním

 

Je zvláště účinný na syntetické lepicí pásky

permanentní, extra-permanentní a do velké zimy

a to i na silně soudržném povrchu

 

Odstraňuje také nálepky, štítky,

lepicí pásky, označovací proužky,

stopy zbývající po lepenkách, přemístění (VOID)

nebo stopy kontaktních lepidel, značkovačů

nebo fixů na neporézních površích

 

Trojnásobný počet použití

Nehořlavý atmosférický plyn přírodního původu

Neobsahuje extrémně hořlavý propan butan VOC

Zaručeně neobsahuje fluorované uhlovodíky (HFC) se skleníkovým efektem

Směrnice F.Gaz 5017.2014

 

 

VLASTNOSTI
Spolupůsobení rozpouštědel speciálně vyvinuto na odlepování infiltrací veškerých samolepicích etiket, a rozpouštění, a poté čištění od adheziv nebo kontaktních lepidel.

Použitelný na veškeré povrchy, plasty a elastomery.

U polystyrenu a polykarbonátů citlivých na organická rozpouštědla nejprve předem vyzkoušejte.

Nastříkejte přímo na etiketu, nechejte několik minut působit a pak odlepte.

V případě potřeby postup opakujte.
Otřete stopy lepidla pomocí jemného hadříku na citlivých materiálech.

U štítků vyrobených s velmi nepropustnou povrchovou úpravou, jako např. kapton, nejprve štítek lehce seškrabejte, aby ho přípravek mohl lépe impregnovat.

 

NOMENKLATURA LEPIDEL A LEPICÍCH ČINIDEL PRO ETIKETY

Etikety se dělí na 2 skupiny:

 

Takzvané suché etikety

Lepicí činidla mohou mít původ 

. Rostlinný: škroby, dextriny, étery, estery, celulóza, alginy, algináty...

. Živočišný: želatiny, albumin, kasein

. Minerální: silikáty

Suché etikety se zpravidla používají kvůli své nízké ceně a z důvodu, že vyhovují směrnicím o životním prostředí, zejména o obalech.

Jejich odstranění závisí hlavně na čase nutném na jejich odlepení; voda, teplá voda, voda s přísadou hydroxidu sodného při recyklaci skleněných lahví za dobrou cenu, nebo octem, alkoholem. Tyto tipy však nejsou vhodné pro odlepování lepicích etiket.

 

Tzv. lepicí nebo samolepicí etikety

Lepidlo je na syntetické bázi

Formaldehydy, vinyly, akryly, styren-butadien, akrylonitrily, polyestery, polychloropreny, neopreny, polyisopreny, polybutadieny, termosety, termoplasty, elastomery.

Lepicí etikety jsou oblíbené pro svou trvanlivost, stále výkonnější lepivost, mechanické vlastnosti, odolnost vůči teplotám, UV záření, a zejména v oblasti obalů z marketingových důvodů; obsah se musí prodávat i vizuálně, někdy i v neurčitém kontextu.

Odlepení lepicí nebo samolepicí etikety spočívá v tom, aby šla odlepit rychle a naráz, to znamená celá.

 

                             Stáhněte si technický list

 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

Čirý

-

Barva*

Vizuální kontrola

Bezbarvý

-

Zápach

Čichový vjem

Citrusová

-

Měrná hustota při 25 °C

NF EN ISO 12185

817

kg/m3

Index lomu

ISO 5661

1,4450

-

Bod mrznutí

ISO 3016

-50

°C

Rozpustnost ve vodě

-

nerozpustný

%

Kinematická viskozita při 40°C

NF EN 3104

1,3

mm²/s

Číslo kyselosti

EN 14104

< 0,1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

NF ISO 6296

0,003

%

Zbytek po odpaření

NF T 30-084

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Kauri-Butanol hodnota

ASTM D 1133

198

-

Rychlost odpařování

-

36

min.

Povrchové napětí při 20 °C

ISO 6295

21,4

Dyn/cm

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

ISO 2160

1a

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

ISO 2719

57

°C

Bod samovznícení

ASTM E 659

> 230

°C

Spodní mez výbušnosti

NF EN 1839

0,7

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

NF EN 1839

7,0

% (objemová)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Obsah látek CMR

Nařízení CLP

0

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

GC-MS

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

OECD 301

Snadno biologicky rozložitelný

-

Tenze páry při 20 °C

-

0,38

hPa

Obsah VOC

(těkavé organické látky)

-

100

%

Obsah síry

GC MS

0

%

Obsah benzenu

ASTM D6229

0

%

Celkový obsah halogenů

GC MS

0

%

Obsah chlorových rozpouštědel

-

0,00

%

Obsah aromatických rozpouštědel

-

0,00

%

Obsah sloučenin s PRP

-

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

-

0

%

 

NÁVOD K POUŽITÍ

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

 

OBCHODNÍ OZNAČENÍ

 

      Sprej 650 ml

Odlepuje etikety, štítky, nálepky, na bázi obnovitelného rozpouštědla Citrus Asensis přírodního původu, odstraňuje stopy po značkovačích, adhezivech, kontaktních lepidlech, odlepuje etikety, sprej na odlepování etiket, odstraňovač etiket v tlakové nádobě, sprej na odstraňování etiket, odlepení samolepky. Tlaková nádoba odstraňovač etiket. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

Odlepuje etikety, štítky, nálepky, na bázi obnovitelného rozpouštědla Citrus Asensis přírodního původu, odstraňuje stopy po značkovačích, adhezivech, kontaktních lepidlech, odlepuje etikety, sprej na odlepování etiket, odstraňovač etiket v tlakové nádobě, sprej na odstraňování etiket, odlepení samolepky. Tlaková nádoba odstraňovač etiket. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Nová rozpouštědla. Nové rozpouštědlo. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Náhrada za dichlormethan. Náhrada za metylenchlorid. Náhrada za Ch2, Cl2. Náhrada za CMR. Náhrada za aceton. Náhrada za aceton. Náhrada za NMP. Rozpouštědlo polyuretanů. Rozpouštědla epoxidů. Rozpouštědlo polyesterů. Rozpouštědlo lepidel. Rozpouštědlo nátěrů. Rozpouštědlo pryskyřic. Rozpouštědla laků. Rozpouštědla elastomerů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

  

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE