český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
ETIKETVERWIJDERAAR, iBiotec Neutralene® LABEL STRIPPER spuitbus 650 ml
Last update: 2023/07/21 14:41

 

ETIKET-/STICKERVERWIJDERAAR

VERWIJDERT SPOREN VAN VILTSTIFTEN EN MARKERS

Gegarandeerd vrij van ketonen en aromaten

Op basis van sinaasappelschilextract

Etiketverwijderaar, vignetten, stickers, op basis van Citrus Asensis oplosmiddel hernieuwbaar van natuurlijke oorsprong, verwijdert sporen van markers, kleefmiddelen, contactlijm, etiketlijm, etiketverwijderaar spuitbus, etiketverwijderaar in bus, spray voor etiket verwijderen, stickers verwijderen. Spuitbus voor etiketverwijdering. Spuitbussen voor techniek. Spuitbussen voor onderhoud. Nieuwe oplosmiddelen. Nieuw oplosmiddel. Leveranciers van spuitbussen. Fabrikanten van spuitbussen. Vervanger dichloormethaan. Vervanger methyleenchloride. Vervanger ch2 cl2. CMR vervangers. Aceton vervanger. Aceton vervanger. NMP vervanger. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddel voor epoxy. Oplosmiddel polyester. Oplosmiddel lijm. Oplosmiddel verf. Oplosmiddel harsen. Oplosmiddelen vernis. Oplosmiddelen voor elastomeren. Industrieel onderhoudsproduct

 

Verwijdert snel etiketten

plakband en stickers

door impregnatie, infiltratie en oplossing

 

Bijzonder effectief op permanente, extra permanente

en extreem koude synthetische kleefmiddelen,

ook op zeer cohesieve substraten

 

Verwijdert ook stickers, vignetten,

plakband, markeringsbanden,

restsporen van kleefmiddelen, VOID-stickers

of sporen van contactlijm, markers

of viltstiften van niet-poreuze substraten

 

Aantal toepassingen X 3

Niet-ontvlambaar atmosferisch drijfgas van natuurlijke oorsprong

Zon uiterst brandbaar butaanpropaan VOS

Gegarandeerd vrij van HFK's, gefluoreerd broeikasgas

Richtlijn F.Gaz 5017.2014

 

 

 

EIGENSCHAPPEN
Een combinatie van oplosmiddelen, speciaal ontworpen om alle

zelfklevende labels te verwijderen door infiltratie, en vervolgens de (contact)lijm te verdunnen en
verwijderen.
Kan gebruikt worden op alle ondergronden, kunststoffen en elastomeren.

Test vooraf op  polystyrenen en polycarbonaten die gevoelig zijn voor organische oplosmiddelen.

Spuit rechtstreeks op het etiket, laat een paar minuten intrekken en verwijder het etiket.

Herhaal indien nodig.
Veeg eventuele lijmsporen op gevoelige materialen weg met een zachte doek.

Voor etiketten met een zeer ondoordringbare laklaag zoals Kapton, het etiket vooraf lichtjes afschrapen om het product te laten intrekken.

 

TERMINOLOGIE VAN KLEEFSTOFFEN EN KLEEFMIDDELEN VOOR ETIKETTEN

Etiketten worden gegroepeerd in 2 families:

 

Wateroplosbare etiketten

Lijmen kunnen de volgende oorsprong hebben: 

. Plantaardig zetmeel, dierlijk zetmeel, dextrinen, ethers, esters, cellulose, schellak, ligninen, alginen, alginaten...

. Dierlijke gelatines, albumine, caseïne

. Minerale silicaten

Wateroplosbare etiketten worden over het algemeen gekozen vanwege hun lage kosten en om te voldoen aan milieurichtlijnen, vooral voor verpakkingen.

De verwijdering hangt vooral af van de tijd die erin wordt gestoken om ze te verwijderen; water, heet water, water dat is aangelengd met natronloog om goedkope glazen flessen te recyclen, met azijn, met alcohol. Deze tips en trucs zijn niet geschikt voor het verwijderen van zelfklevende etiketten.

 

Zelfklevende etiketten

In dit geval is de lijm synthetisch

Formaldehyde, vinyl, acryl, styreen-butadieen, acrylnitriel, polyester, poly-chloropreen, neopreen, poly-isopreen, poly-butadien, thermoharder, thermoplast, elastomeer.

Zelfklevende etiketten worden gekozen om hun duurzaamheid, hun steeds effectievere "probe tack", hun mechanische eigenschappen, hun weerstand tegen temperatuur en UV-stralen, en vooral in de verpakkingssector om marketingredenen: de verpakking moet visueel assertief zijn, soms in een ongedifferentieerde context.

Een zelfklevend etiket verwijderen betekent dat het etiket snel, in één keer en in zijn geheel moet worden verwijderd.

 

                             Download de technische fiche

 

FYSISCH-CHEMISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Visueel

Aspect

Helder

-

Kleur*

Visueel

Kleurloos

-

Geur

Olfactorisch

Citrusvruchten

-

Volumemassa aan 25°C

NF EN ISO 12185

817

kg/m3

Brekingsindex

ISO 5661

1,4450

-

Vriespunt

ISO 3016

-50

°C

Oplosbaarheid in water

-

Onoplosbaar

%

Kinematische viscositeit bij 40°C

NF EN 3104

1,3

mm²/s

Zuurgetal

EN 14104

<0,1

mg(KOH)/g

Jodiumgetal

NF EN 14111

0

gI2/100g

Watergehalte

NF ISO 6296

0,003

%

Residu na verdamping

NF T 30-084

0

%

PRESTATIEKENMERKEN

KENMERKEN

NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Kauri-butanol waarde

ASTM D 1133

198

-

Verdampingssnelheid

-

36

min

Oppervlaktespanning bij 20°C

ISO 6295

21,4

Dynes/cm

Koperblad corrosie 100 u bij 40°C

ISO 2160

1a

Klassetoekenning

BRANDVEILIGHEIDSKENMERKEN

KENMERKEN

NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Vlampunt (gesloten recipiënt)

ISO 2719

57

°C

Zelfontbrandingspunt

ASTM E 659

> 230

°C

Onderste explosiegrens

NF EN 1839

0,7

% (volume)

Bovenste explosiegrens

NF EN 1839

7,0

% (volume)

TOXICOLOGISCHE KENMERKEN

KENMERKEN

NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Gehalte aan CMR-stoffen

CLP-verordening

0

%

Gehalte restmethanol bij transesterificatieproces

GC-MS

0

%

MILIEUKENMERKEN

KENMERKEN

NORMEN

WAARDEN

EENHEDEN

Bioafbreekbaarheid

OESO 301

gemakkelijk biologisch afbreekbaar

-

Dampdruk bij 20°C

-

0,38

hPa

VOS-gehalte

(Vluchtige Organische Stoffen)

-

100

%

Zwavelgehalte

GC MS

0

%

Benzeengehalte

ASTM D6229

0

%

Totaalgehalte halogenen

GC MS

0

%

Gehalte chlooroplossingen

-

0,00

%

Gehalte aromatische oplossingen

-

0,00

%

Gehalte aan verbindingen met GWP

-

0

%

Gehalte aan verbindingen met ODP

-

0

%

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Gevaarlijk. Houd u aan de voorzorgsmaatregelen. Lees aandachtig de gevaren- en risicozinnen op de verpakking. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

 

AANBIEDINGSVORMEN

 

Aerosol 650 ml

Etiketverwijderaar, vignetten, stickers, op basis van Citrus Asensis oplosmiddel hernieuwbaar van natuurlijke oorsprong, verwijdert sporen van markers, kleefmiddelen, contactlijm, etiketlijm, etiketverwijderaar spuitbus, etiketverwijderaar in bus, spray voor etiket verwijderen, stickers verwijderen. Spuitbus voor etiketverwijdering. Spuitbussen voor techniek. Spuitbussen voor onderhoud. Nieuwe oplosmiddelen. Nieuw oplosmiddel. Leveranciers van spuitbussen. Fabrikanten van spuitbussen. Vervanger dichloormethaan. Vervanger methyleenchloride. Vervanger ch2 cl2. CMR vervangers. Aceton vervanger. Aceton vervanger. NMP vervanger. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddel voor epoxy. Oplosmiddel polyester. Oplosmiddel lijm. Oplosmiddel verf. Oplosmiddel harsen. Oplosmiddelen vernis. Oplosmiddelen voor elastomeren. Industrieel onderhoudsproduct

 

 

Etiketverwijderaar, vignetten, stickers, op basis van Citrus Asensis oplosmiddel hernieuwbaar van natuurlijke oorsprong, verwijdert sporen van markers, kleefmiddelen, contactlijm, etiketlijm, etiketverwijderaar spuitbus, etiketverwijderaar in bus, spray voor etiket verwijderen, stickers verwijderen. Spuitbus voor etiketverwijdering. Spuitbussen voor techniek. Spuitbussen voor onderhoud. Nieuwe oplosmiddelen. Nieuw oplosmiddel. Leveranciers van spuitbussen. Fabrikanten van spuitbussen. Vervanger dichloormethaan. Vervanger methyleenchloride. Vervanger ch2 cl2. CMR vervangers. Aceton vervanger. Aceton vervanger. NMP vervanger. Oplosmiddel voor polyurethanen. Oplosmiddel voor epoxy. Oplosmiddel polyester. Oplosmiddel lijm. Oplosmiddel verf. Oplosmiddel harsen. Oplosmiddelen vernis. Oplosmiddelen voor elastomeren. Industrieel onderhoudsproduct

 

 

Produceren, smeren, reinigen, beschermen,

IBiotec® Tec Industries® Service 

 biedt een compleet assortiment van

branchespecifieke producten

 


 

U wenst :

 

een gratis

monster een technisch advies

een technisch gegevensblad

een veiligheidsinformatieblad

een veiligheidsinformatieblad

 

- Neem contact op met ons -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

fabrikant van technische chemicaliën,

dankt u voor uw bezoek.IBiotec® Tec Industries®Service zit op: YOUTUBE